Bestrijding tegen optrekkend vocht

Muurinjectie tegen capillair optrekkend grondvocht vormt een horizontale afdichting. Deze wordt altijd gecombineerd met andere maatregelen, bijv. afdichting binnen en buiten.
Onderzoek vooraf bepaald waar de injectie plaats moet vinden. Het vochtgehalte en het poriënvolume zijn bepalend voor de techniek.

Poriën verdichten, waterwerend

Injectiemethodes werken als een impregnatie. Met of zonder druk verzadigen we het capillairsysteem van het bouwmateriaal zodat de muur volledig doorlopend horizontaal
geïmpregneerd wordt. Het Kiesol-systeem garandeert twee principes; capillaire verdichting en hydrofobering.

De in het metselwerk opgenomen stof zorgt voor het volgende: De werkstof wordt opgeslagen in de capillairen en vormen zo een niet te benatten laag. De cappilair wordt inactief.

Kiesol stopt vocht

Kiesol werkt als injectievloeistof al meer dan tientallen jaren betrouwbaar en met succes, waterafstotend en poriën verdichtend.
Het vochttransport wordt met meer dan 90% gereduceerd, zouttransport wordt afgeremd, zelfs bij hoge vochtgehaltes kan Kiesol worden toegepast.

grondvocht1
grondvocht2

Voor meer informatie bel: 06 14508055 of mail naar: info@bouwchemienoord.nl