Spuitbeton is een constructief beton dat door een slang naar de plaats van verwerking wordt getransporteerd en daar door middel van luchtdruk wordt aangebracht en verdicht. Terwijl bij conventioneel beton het product wordt gemengd, getransporteerd, in een bekisting gestort en verdicht, geschiedt bij spuitbeton (over het algemeen) het mengen, transporteren, verwerken en verdichten in één arbeidsgang. Met spuitbeton kan een beschadigde of aangetaste betonconstructie worden verbeterd en versterkt. Daarbij wordt een dunne laag beton op de bestaande (aangetaste en gesaneerde) constructie aangebracht

Theoretische achtergrond20131227_112525

Spuitbeton wordt, zoals eerder vermeld, volgens twee systemen verwerkt: het droge en het natte systeem. Bij het droge systeem wordt de droge mortel door middel van lucht door de slang getransporteerd. Bij de spuitnozzle wordt het water toegevoegd en gemengd. Vervolgens wordt de natte mortel verspoten. Bij het natte systeem wordt de mortel vóórdat deze door de slang wordt getransporteerd, met water gemengd. De natte mortel wordt verpompt en bij de nozzle wordt lucht toegevoegd voor de verwerking. Bij de nozzle kan, indien noodzakelijk, een spuitversneller worden toegevoegd.

Toepassinggebieden nat/droog
De toepassinggebieden die Bouwchemie Noord BV vooral hanteert zijn:

  • Renovatie
  • Betonherstel
  • Modelspuitwerk (rotswerk)
  • Nieuwe, lastig te bekisten constructies.
Bekijk voor een impressie van de mogelijkheden met spuitbeton ook eens bij het project wat wij hebben opgeleverd in het Dolfinarium: Het walrussenbassin.

20131216_123849Voor meer informatie bel: 06 14508055 of mail naar: info@bouwchemienoord.nl